Aktuálně

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás oslovit ve věci spolupráce v oblasti reklamy a nabídnout Vám, jako významné společnosti možnost prezentace vašich služeb prostřednictvím atraktivní reklamy, která nenásilně a šetrně přitahuje pozornost široké veřejnosti.

V současné době nabízíme:

Možnost inzerovat na našich minibordech o velikosti A1

, které máme umístěny ve zdravotníckých zařízeních (převážne v čekárnách u obvodních lékařů v celém Usteckém kraji).

Umístit Váš reklamní spot na nově vybudovaném reklamním systému v Ústecké poliklinice

(reklamní televize jsou umístěny v čekárnách, spoty běží ve smyčce). V případě, že nemáte vlastní reklamní spoty, rádi Vám je vyrobíme dle Vašich představ.

 

Nabídka reklamy

Reklamní systém v Ústecké poliklinice

Reklamní systém v Ústecké poliklinice je soubor televizních obrazovek a přehrávačů DVD umístěných v čekárnách před ordinacemi v kde se shromažďuje nejvíce pacientů. Obrazovky (2x42“,2 x 38“, 1x32“) jsou v provozu každý pracovní den 10 hodin od 07.00 do 17 hodiny a je na nich vysílán stejný obsah. Spoty jsou vysílány v hodinové smyčce, která se opakuje 12 x za den 5 x v týdnu.


Video reklama je vhodná pro prezentaci vaší firmy, výrobků či služeb.

Požadavky na spoty a podklady

Termíny rezervace, uzavření smlouvy, dodání podkladů

 

- nejkratším obdobím kampaně je 1 měsíc , maximální délka     kampaně není omezena

- základní délka spotu je 1 minuta po předchozí domluvě lze vysílat i kratší spot od 10 vteřin

- je možné vysílání i spotu delšího než 60 vteřin

Nejpozději 16 dnů před plánovaným zahájením vysílání je nutné provést rezervaci vysílacího času. V případě, že klient dodá hotový spot, musí být smlouva uzavřena 8 dnů před započetím vysílání. Termín pro dodání hotových spotů klientem je 8 dnů před započetím reklamní kampaně. Pokud bude obsahem zakázky i výroba nebo úprava reklamního spotu, musí být smlouva uzavřena nejpozději 16 dnů před plánovaným zahájením vysílání. V tomto případě musí klient dodat kompletní podklady a informace nutné k výrobě reklamního spotu při podpisu smlouvy.

Technická specifikace spotů :

Vysílání probíhá bez zvuku.

Titulky : Pohyblivé ze zhora dolu nebo zdola nahoru, umístění na střed obrazu. Zleva do prava , nebo zprava do leva, umístění v hornich 2/3 obrazu.

 

Rozlišení:

- optimální rozlišení je 1024 x 768 bodů

- minimální rozlišení je 640 x 480 bodů

Formáty:

AVI

- 16:9

- doporučený počet snímků za vteřinu je 25

 

Nabídka zhotovení reklamního spotu

Na základě požadavku klienta zajistíme kompletní zpracování animovaného či video spotu včetně nabídky ceny a technických specifikací. Klient musí vyrobený spot schválit nejpozději 5 dnů před zahájením vysílání, jinak poskytovatel neručí za jeho zařazení do vysílání dle uzavřené smlouvy.


CENÍK a smluvní ujednání

- 1 ks reklamní spot v délce 60 vteřin umístěný ve smyčce opakující se 12 x denně 5 x v týdnu po dobu 1 měsíce nebo

- 1 ks reklamní spot v délce 30 vteřin umístěný ve smyčce opakující se 24 x denně 5 x v týdnu po dobu 1 měsíce nebo

- 1 ks reklamní spot v délce 10 vteřin umístěný ve smyčce opakující se 72 x denně 5 x v týdnu po dobu 1 měsíce

 

 

V případě , že klient uzavře smlouvu dlouhodobou, tedy na tři měsíce a delší je možné poskytnout slevu dle dohody.

V případě, že kapacita vysílání nebude plně obsazena, budou jednotlivé spoty vysílány častěji bez dalších finančních nároků.

Adresa a kontakt

AGENTURA BEZ s.r.o.

Adresa:

Masarykova 625/330

400 01 Ústí nad Labem

Ukázat na mapě

 

Telefonní číslo a Fax:

602 44 2002

 

Email:

bezemek@volny.cz